Hizmet ve iş politikamız gereği, kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konularında vizyoner bilinç ile hareket eder, koşulsuz müşteri memnuniyetine odaklanırız.

KALİTE
Atamer Kurumsal Tekstil olarak, kaliteli, hızlı ve üretim için;

 • Sürekli iyileştirmeyi benimseriz.
 • Çalışma anlayışı ile güvenilir, uzmanlığı ile referans bir firma olarak hizmet veririz.
 • İşinde uzman, yetkin kadrolar ile çalışırız.
 • Liderlerimiz ve çalışanlarımız ile müşteri odaklılığını en üst düzeyde tutarız.
 • Eğitimlerin sürekliliği ile personelimizin bilincini artırmayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE
Atamer Kurumsal Tekstil olarak, çevreye duyarlı misyonumuzu devam ettirmek için;

 • Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve şartlara uyarız.
 • Enerji kullanımını azaltacak gerekli düzenlemeleri gerçekleştiririz.
 • Atıkları azaltarak kirliliği önler, tüm süreçlerde verimliliği artırırız.
 • Sürekli iyileştirmeye odaklanır ve riskleri azaltan uygulamalar geliştiririz.
 • Ekolojik dengeyi korumak bilinci ile hizmet veririz.

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ
Atamer Kurumsal Tekstil olarak, tüm birimlerimizde sağlık ve güvenlik mevzuatına uygun hizmet vermek için;

 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluştururuz.
 • Üst yönetimin belirlediği hedefleri gözden geçiririz.
 • Eğitimler ile tüm çalışanlarımızı bilinçlendiririz.
 • Elde edilen verileri analiz ederek sürekli iyileştirme sağlarız.
 • Alınacak önlemleri önceden belirleriz.
 • Liderlerimiz ve çalışanlarımızla İSG sorumluluklarını paylaşırız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmeliklere uyarız.
 • Koruyucu tedbirler ile yaralanma, hastalıklar ve tehlikeleri azaltmayı hedefleriz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Atamer Kurumsal Tekstil olarak, müşteri memnuniyeti hedefimizi sağlamak ve artırmak için;

 • Müşterilerin beklentileri ve algılarını analiz eder ve önemseriz.
 • Kurum politikamıza ve yasal mevzuata uygun, üst yönetim onaylı şikâyetleri tarafsızlık,
  gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak profesyonel temsilcilerle ele alırız.
 • Tekrarlayan şikâyetleri takip ve analiz eder, raporlarız.
 • Erişilebilirliğimizi anket/geribildirim, çağrı merkezi ve müşteri temsilcileri ile üst düzeyde sağlarız.
 • Olası problemleri öngörür ve hızlı bir şekilde çözeriz.
 • Raporların tüm müşterilerimiz tarafından erişilebileceği şeffaf bir yaklaşım sergileriz.
 • İstek ve talepleri ücretsiz değerlendirerek sürekli iyileştirme hedefimizi taahhüt ederiz.